ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 38 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA112241 สมิงพระราม (hot)!! 5 ม.1 142K
THMA111878 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ม.1 77.6K
THMA111799 หลักภาษาไทย ม 1 10 ม.1 158.5K
THMA111772 หลักภาษาไทย ม 1 10 ม.1 114.4K
THMA111522 สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 49K
THMA111211 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 20 ม.1 62.4K
THMA111209 การตีความร้อยกรอง ม.1 10 ม.1 29.4K
THMA111199 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 5 ม.1 39.6K
THMA111160 สมิงพระรามอาสา 20 ม.1 76K
THMA111130 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 5 ม.1 21K
THMA111118 กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2 25 ม.1 47.1K
THMA111098 โคลงโลกนิติ 10 ม.1 33.7K
THMA110655 กาพย์พระไชยสุริยา 15 ม.1 62.7K
THMA110645 โคลงโลกนิติ 10 ม.1 42.8K
THMA110615 สุภาษิตพระร่วง (แบบง่าย) 5 ม.1 43.2K
THMA110566 นิราศภูเขาทอง 15 ม.1 24.8K
THMA110291 นิราศภูเขาทอง 15 ม.1 82.7K
THMA109965 การเขียนเรียงความ 10 ม.1 34K
THMA109807 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่3 20 ม.1 25.3K
THMA109806 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่2 20 ม.1 16.1K
THMA109805 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่1 20 ม.1 47.3K
THMA103338 ราชาธิราช 5 ม.1 74.4K
THMA02601 แนวข้อสอบเข้าม.1 21 ม.1 498.5K
THMA102307 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน 10 ม.1 107.9K
THMA101074 ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา 10 ม.1 152.1K