ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 37 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA112241 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระราม 5 ม.1 149.1K
THMA111878 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ม.1 83.6K
THMA111799 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1 10 ม.1 168K
THMA111772 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 2 10 ม.1 119K
THMA111522 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 50.2K
THMA111211 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 20 ม.1 63.8K
THMA111209 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง 10 ม.1 31K
THMA111199 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 1 5 ม.1 39.6K
THMA111160 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา 20 ม.1 76K
THMA111130 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชุดที่ 2 5 ม.1 21.5K
THMA111118 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 25 ม.1 49.6K
THMA111098 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ 10 ม.1 36.7K
THMA110655 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา 15 ม.1 65.3K
THMA110645 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ 10 ม.1 42.8K
THMA110615 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สุภาษิตพระร่วง 5 ม.1 45K
THMA110566 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1 15 ม.1 30K
THMA110291 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 2 15 ม.1 82.7K
THMA109965 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การเขียนเรียงความ 10 ม.1 36K
THMA109807 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 16 20 ม.1 27K
THMA109806 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 14 20 ม.1 16.8K
THMA109805 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 15 20 ม.1 50.2K
THMA103338 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง ราชาธิราช 5 ม.1 74.9K
THMA102307 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน 10 ม.1 109.4K
THMA101074 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 10 ม.1 154K
THMA100608 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 12 12 ม.1 52.8K