หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 38 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA112241 สมิงพระราม (hot)!! 5 ม.1 133.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111878 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ม.1 74K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111799 หลักภาษาไทย ม 1 10 ม.1 149.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111772 หลักภาษาไทย ม 1 10 ม.1 108.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111522 สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 46.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111211 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว 20 ม.1 58.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111209 การตีความร้อยกรอง ม.1 10 ม.1 28.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111199 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 5 ม.1 39.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111160 สมิงพระรามอาสา 20 ม.1 76K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111130 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 5 ม.1 19.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111118 กาพย์พระไชยสุริยา ม.1 ภาคเรียนที่ 2 25 ม.1 44.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA111098 โคลงโลกนิติ 10 ม.1 31.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA110655 กาพย์พระไชยสุริยา 15 ม.1 60K เริ่มทำข้อสอบ
THMA110645 โคลงโลกนิติ 10 ม.1 42.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA110615 สุภาษิตพระร่วง (แบบง่าย) 5 ม.1 39K เริ่มทำข้อสอบ
THMA110566 นิราศภูเขาทอง 15 ม.1 23.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA110291 นิราศภูเขาทอง 15 ม.1 82.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA109965 การเขียนเรียงความ 10 ม.1 31.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA109807 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่3 20 ม.1 23.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA109806 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่2 20 ม.1 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA109805 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่1 20 ม.1 43.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA103338 ราชาธิราช 5 ม.1 73.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA02601 แนวข้อสอบเข้าม.1 21 ม.1 471.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA102307 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน 10 ม.1 101.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA101074 ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา 10 ม.1 144.6K เริ่มทำข้อสอบ