ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 19 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA311751 หลักภาษา ชุดที่ 1 20 ป.3 75.8K
THMB609756 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่1 20 ม.6 8.8K
THMB609755 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่10 20 ม.6 3.4K
THMB609754 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่9 20 ม.6 2.9K
THMB609753 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่8 20 ม.6 2.5K
THMB609752 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่7 20 ม.6 3.4K
THMB609751 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่6 20 ม.6 3.3K
THMB603775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่5 20 ม.6 9.7K
THMB603755 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่10 20 ม.6 13.6K
THMB603754 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่9 20 ม.6 6.8K
THMB603753 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่8 20 ม.6 4.4K
THMB603752 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่7 20 ม.6 6.7K
THMB603751 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่6 20 ม.6 7.2K
THPA02757 ภาษาไทย ป.1 20 ป.1 48.6K
THPB602075 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่7 20 ป.6 26.1K
THPB501975 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่5 20 ป.5 18.5K
THPB401875 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่10 15 ป.4 19.1K
THPA301675 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่14 20 ป.3 51K
THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ป.4 17.8K