ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 97 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA111160 สมิงพระรามอาสา 20 ม.1 76K
THPB609993 วรรณคดีลำนำ เรื่อง หน่วยที่ 2 10 ป.6 23.9K
THPB609969 วรรณคดีลำนำ เรื่อง หน่วยที่ 1 10 ป.6 30.3K
THMB609946 แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยชั้นม.6 20 ม.6 24.3K
THMB609926 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่3 20 ม.6 22.9K
THMB609925 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่2 20 ม.6 37.5K
THMB609924 แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1 20 ม.6 83K
THMB609762 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่4 20 ม.6 11K
THMB609761 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่3 20 ม.6 3.8K
THMB609760 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่2 20 ม.6 3.6K
THMB609756 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่1 20 ม.6 8.8K
THMB609755 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่10 20 ม.6 3.4K
THMB609754 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่9 20 ม.6 2.9K
THMB609753 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่8 20 ม.6 2.5K
THMB609752 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่7 20 ม.6 3.4K
THMB609751 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่6 20 ม.6 3.3K
THPB406071 มารยาทในการอ่าน ป.4 8 ป.4 21.9K
THPB406070 การสะกดคำ ป.4 10 ป.4 23.2K
THPB406069 คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ป.4 13 ป.4 70K
THPB406068 อักษรนำ ป.4 12 ป.4 36.1K
THPB406067 คำที่มีความหมายเหมือนกัน ป.4 10 ป.4 14.6K
THPB406062 การพูดในโอกาสต่างๆ ป.4 8 ป.4 13.9K
THPB406061 ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร ป.4 10 ป.4 23.1K
THPB406025 ภาษาถิ่น ป.4 12 ป.4 42.9K
THPB406024 การใช้สระ คำที่ใช้ ใอ ไอ อัย ไอย ป.4 20 ป.4 14K