ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 20 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413145 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนย่อความ 12 ป.4 11.8K
THMA110645 โคลงโลกนิติ 10 ม.1 42.8K
THPB505459 อักษรย่อเครื่องหมายวรรคตอน ป.5 15 ป.5 78.1K
THPB505452 คำควบกล้ำ ป.5 15 ป.5 77.3K
THPB505451 วรรณยุกต์ ป.5 15 ป.5 31K
THPB505450 ลักษณนาม ป.5 15 ป.5 39.8K
THMB603798 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่10 20 ม.6 10.1K
THMB603797 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่9 20 ม.6 7.9K
THMB603796 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่8 20 ม.6 8.3K
THMB603795 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่7 20 ม.6 7.9K
THMB603794 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่6 20 ม.6 9.1K
THMB603775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่5 20 ม.6 9.7K
THMB603774 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่4 20 ม.6 7.9K
THMB603773 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่3 20 ม.6 6.2K
THMB603772 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่2 20 ม.6 6.8K
THMB603771 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่1 20 ม.6 6.9K
THMB603545 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2544) ชุดที่2 20 ม.6 9K
TEMB003345 แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2 10 ม.4 26.7K
THPA301645 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่1 20 ป.3 75K
THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ป.2 29.8K