ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 72 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413430 แนวข้อสอบ เรื่อง มารยาทในการอ่าน 8 ป.4 11.1K
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 29.2K
THMB613303 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 25 ม.6 28.2K
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่2 14 ป.6 102.1K
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่1 14 ป.6 73K
THPB513043 การเขียน 5 ป.5 161.2K
THMA013029 ลองฝึกทำ...คำประสม 5 มัธยมต้น 33.2K
THPB513006 ภาษาถิ่น 5 ป.5 126.8K
THPA211530 ภาษาไทย ป.๒ อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม 5 ป.2 54.3K
THPB511330 เขียนให้ถูก ป.5 10 ป.5 193.9K
THPA011309 คำใดเขียนผิด 5 ประถมต้น 79K
THMA111130 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน 5 ม.1 21K
THMB610830 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2 15 ม.6 4.9K
THMA309988 การอ่านจับใจความ 10 ม.3 77.6K
THMA309863 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่3 20 ม.3 28.4K
THMA309862 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่2 20 ม.3 34.2K
THMA309861 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่1 20 ม.3 51.9K
THMA309783 ข้อสอบภาษาไทย 20 ม.3 9.6K
THPA003043 ทดสอบความเข้าสระในภาษาไทยชุดที่ 1 20 ประถมต้น 110.7K
THPA003039 แบบทดสอบอ่านสระ อา 20 ประถมต้น 57.9K
THPB003027 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25 20 ประถมปลาย 42.9K
THPB003025 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่24 20 ประถมปลาย 29.9K
THPB003023 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23 20 ประถมปลาย 20.4K
THPB003021 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่22 20 ประถมปลาย 17.1K
THPB003019 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21 20 ประถมปลาย 17.7K