ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413152 แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรสามหมู่ 15 ป.4 30.3K
THPB413151 แนวข้อสอบ เรื่อง การเขียนจดหมาย 20 ป.4 26.1K
THPB413150 แนวข้อสอบ เรื่อง การตั้งคำถามจากการฟังและการอ่าน 8 ป.4 13K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ปี 2550 ชุดที่2 15 ป.2 157K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 42.7K
THPA211530 ภาษาไทย ป.๒ อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม 5 ป.2 54.2K
THPB511527 คำประสม 5 ป.5 83.4K
THMA111522 สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 49K
THMB611015 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่5 20 ม.6 17.7K
THMA110615 สุภาษิตพระร่วง (แบบง่าย) 5 ม.1 43.2K
THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3 20 ม.6 9.6K
THPB003001 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่15 20 ประถมปลาย 15.9K
THPA102721 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่15 15 ป.1 16.3K
THPB602103 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่15 20 ป.6 85.4K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
THPB401885 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่15 17 ป.4 17K
THPA301677 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15 20 ป.3 59.9K
THMB001571 ข้อสอบช่างฝีมือทหาร-ภาษาไทย 10 มัธยมปลาย 18.9K
THPA201569 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่14 20 ป.2 152.9K
THPA201567 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่13 20 ป.2 62.5K
THPA201565 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่12 20 ป.2 47.7K
THPA201563 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่11 20 ป.2 43.7K
THPA201561 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่10 20 ป.2 48.4K
THPA201559 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่9 20 ป.2 31.5K
THPA201557 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่8 20 ป.2 45.7K