True ปลูกปัญญา

คลังข้อสอบ

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบpat ภาษาจีนชุดที่ 1

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ : เตรียมสอบเข้า ม....

ประถมปลาย | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PostTest O-NET วิ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PreTest O-NET วิชา...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ PostTest O-NET วิ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

GCIO : Blockchain Trainin...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

Test Blockchain Training ...

ป.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

GCIO : Blockchain Trainin...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วยวิชา วิชา...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพค...

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

สอบบรรจุ

ปฐมวัย | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ ...

ม.3 | เข้าชม : 0 ครั้ง

test

ไม่ระบุระดับชั้น | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ เรื่อง อักษรนำ

ป.4 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ เรื่อง ลักษณนาม

ป.4 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2551 ช...

ม.6 | เข้าชม : 0 ครั้ง

ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี...

ม.6 | เข้าชม : 2,571 ครั้ง

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษ...

ม.6 | เข้าชม : 6,335 ครั้ง

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษ...

ม.6 | เข้าชม : 3,460 ครั้ง

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษ...

ม.6 | เข้าชม : 2,870 ครั้ง

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษ...

ม.6 | เข้าชม : 3,671 ครั้ง

ข้อสอบ O-NETคณิตศาสตร์ ปี...

ม.3 | เข้าชม : 14,270 ครั้ง