น้อมสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ถวายเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ในโอกาศเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

น้อมสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ถวายเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ในโอกาศเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม