Login | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561
 

ภูมิใจฮัก รักษ์ภาษาถิ่น

วันที่โพส 29 ธ.ค. 2554 โพสโดย คุณ ณัฐวิภา

ภูมิใจฮัก รักษ์ภาษาถิ่น..เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นแต่ละภาคในประเทศไทย  ซึ่งมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นคำว่า “ฉัน” ภาษาเหนือ พูดว่า  “เปิ้น” ภาคอีสาน พูดว่า “ข่อย” และภาคใต้ พูดว่า “ฉาน” และการเรียกชื่อผลไม้ของแต่ละภาคก็มีการเรียกที่แตกต่างออกกันไป อย่างเช่น ผลไม้ที่มีชื่อว่า “มะละกอ” ในทางภาคเหนือ เรียกว่า “มะก้วยเต้ด” ภาคอีสาน เรียกว่า “บักหุ่ง” และภาคใต้ เรียกว่า “ลอกอ” แล้วผลไม้ที่มีชื่อว่า “สับปะรด” ภาคเหนือ เรียกว่า “บะขะนัด” ภาคอีสาน เรียกว่า “บักนัด” ภาคใต้ เรียกว่า “ยานัด” และผลไม้ที่เราจะนำเสนอก็คือ “ฝรั่ง” ซึ่งแต่ละภาคจะเรียกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ภาคเหนือ เรียกว่า “มะแก๋ว”  ภาคอีสาน เรียกว่า “ บักสีดา” ส่วนภาคใต้ เรียกว่า “ชุมโพ,ยาหมู้” และเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอก็คือ สำนวนสุภาษิต ของทั้ง 4 ภาค  สำนวนภาคกลาง เช่น “รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”หมายความว่า ถ้าเรารักการเรียน ตั้งใจเรียน เราก็จะได้เกรดดี และมีงานทำที่ดี  สำนวนภาคเหนือ เช่น “กบบ่หื้อเกี้ยด เขียดบ่อหื้อต๋าย” เป็นสุภาษิตที่สอนเกี่ยวกับการถนอมน้ำใจของทั้งสองฝ่าย คือหัวหน้า และลูกน้อง

สำนวนภาคอีสาน เช่น “กกบ่แหน่น ปลายดกหนากะตามส่าง ฮากบ่หยั่งฝั่งลึกพิ้น บ่มีมั่นอยู่ได้โดน” ความหมายคือ ชีวิตของคนเปรียบเสมือนต้นไม้ แม้จะมีใบดกหนา กิ่งก้านสาขางดงาม  หากไม่มีรากช่วยยึดเกาะลงไปในดิน ความแข็งแรงก็ไม่มี  และสำนวนสุดท้าย คือภาคใต้ “อย่านอนบ้านคนมี ตามหลังโหมหนีนอนหลับโรงปอ” ความหมายคือ อย่าไปนอนค้างคืนบ้านคนมั่งมี อย่าตามหลังพวกโจร อย่านอนในบ่อานการพนัน เพราะจะมีแต่ทำให้เราเสียหาย

คะแนนโหวต : 222,883 คะแนน
ชื่อผลงาน : ภูมิใจฮัก รักษ์ภาษาถิ่น
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : รักษ์ไทย
โรงเรียน : พุทธจักรวิทยา
ระดับชั้น : ม.4
ผู้ส่ง : คุณ ณัฐวิภา
จำนวนการเข้าชม : 12,023 ครั้ง
คะแนนโหวต : 222,883 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ