Login | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561
 

เซลล์อิเล็กโทรไลติก

วันที่โพส 15 ธ.ค. 2554 โพสโดย คุณ ครูปิงปอง

ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำเสนอผลงานแนว Clay animation ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวใหม่ของการเรียนรู้ (ฝีมือของนักเรียนล้วนๆ) ในวงการการศึกษาไทย เนื้อหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นนามธรรม แต่พวกเราถ่ายทอดออกมาเป็นมโนภาพที่ทำให้เข้าใจได้ง่าย เนื้อหา:

เซลล์ไฟฟ้าเคมี เป็นเซลล์ที่ใช้เปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมีจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) เซลล์กัลวานิก (Galvanic cell) 2) เซลล์อิเล็กโทรไลติก (Electrolytic cell)

สำหรับเซลล์อิเล็กโทรไลติก(Electrolytic cell) จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมี โดยใส่ไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์ แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น เรียกว่า กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส ซึ่งเซลล์อิเล็กโทรไลติก (Electrolytic cell) ก็จะมีประโยชน์ในหลาย ๆ อย่าง แต่จะหยิบยกขึ้นมาเพียงแค่ 2 ตัวอย่าง ดังนี้

1. การทำโลหะให้บริสุทธิ์

เนื่องจากการถลุงแร่จะมีความบริสุทธิ์ไม่เกิน 99% แต่การทำเซลล์อิเล็กโทรไลติกให้ความบริสุทธิ์ถึง 99.95% (มีหลักการคล้ายกับการชุบโลหะ)

ตัวอย่างเช่น การทำโลหะทองให้บริสุทธิ์ คือจะแยกโลหะทองที่อาจมีโลหะอื่นผสมอยู่เช่น เงิน ดังนั้นเมื่อจุ่มแท่งโลหะผสมลงไปในสารละลาย ทำให้ Au รับอิเล็กตรอนและจะรับได้ก่อน Ag เพราะ Au มีค่า E0 cell มากกว่าจึงทำให้รับอิเล็กตรอนได้ก่อนแล้วกลายเป็น Au ส่วน Ag จะรับช้ากว่าจึงทำให้ตกตะกอน เมื่อ Ag รับอิเล็กตรอนแล้วก็จะกลายเป็น Ag

2. การชุบโลหะ

การชุบโลหะ (Electroplating) มีหลักการ ดังนี้

1) ขั้วบวกของแบตเตอรี่ ต่อกับโลหะที่จะใช้ชุบ

2) ขั้วลบของแบตเตอรี่ ต่อกับโลหะที่จะชุบ

3) สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ต้องเป็นไอออนของโลหะที่ใช้ชุบ

4) ไฟฟ้าที่ใช้ ต้องเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น

ตัวอย่าง การชุบเงินด้วยทอง(Au) คือ เราจะนำแท่งโลหะทองมาต่อเข้ากับขั้วแอโนด(ขั้วบวก) ของแบตเตอร์รี่ แล้วต่อแบตเตอร์รี่ขั้วแคโทด(ขั้วลบ) เข้ากับโลหะที่จะใช้ชุบนั่นก็คือ เงิน(Ag) แล้วเราก็จุ่มแท่งเงินลงไปในสารละลาย แท่งทองก็จะหลุดอิเล็กตรอน แล้วกลายเป็น Au หลังจากนั้น Au ก็จะรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็น Au ไปเกาะโลหะที่จะชุบ นั่นก็คือ เงิน(Ag) แล้วแท่งเงินก็จะกลายเป็นทอง

สำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นก็จะนำมาทำเป็นเรื่องราวเดียวกันเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น คือจะนำเนื้อหาในหนังสือเรียนมาทำเป็น Clay animation โดยที่มีตัวละครแทนอนุภาคของสาร และมีคุณสมบัติตามอนุภาคของสารนั้น ทำให้เกิดมโนภาพของกลไกลการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์อิเล็กโทรไลติก ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น(โดยเฉพาะผู้จัดทำมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้งมาก) และทำให้ไม่น่าเบื่อเพราะเราแทนอนุภาคของสารด้วยตัวละครที่มีสีสัน น่าสนใจ มีเสียงดนตรีประกอบ ทำให้ดูแล้วไม่น่าเบื่อนั่นเอง

ซึ่งมีมโนภาพการทำงานและการเกิดปฏิกิริยาดัง Clip ที่นำเสนอค่ะ...

คะแนนโหวต : 2,004 คะแนน
ชื่อผลงาน : เซลล์อิเล็กโทรไลติก
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : Racing Team
โรงเรียน : หนองนาคำวิทยาคม
ระดับชั้น : ม.6
ผู้ส่ง : คุณ ครูปิงปอง
จำนวนการเข้าชม : 15,409 ครั้ง
คะแนนโหวต : 2,004 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ