Login | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561
 

เพลงภาษาจีน

วันที่โพส 29 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ นายวรพล

《gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ》

1

měi tiáo dà jiē xiǎo xiàng

měi gè rén de zuǐ lǐ

jiàn miàn dì yí jù huà

jiù shì gōng xǐ gōng xǐ

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

2

dōng tiān yǐ dào jìn tóu

zhēn shì hǎo de xiāo xi

wēn nuǎn de chūn fēng

chuī xǐng le dà dì

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ ya

gōng xǐ gōng xǐ gōng xǐ nǐ

 

 

คะแนนโหวต : 148 คะแนน
ชื่อผลงาน : เพลงภาษาจีน
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : ตรุษจีน
โรงเรียน : วัดสีสุก
ระดับชั้น : ป.2
ผู้ส่ง : คุณ นายวรพล
จำนวนการเข้าชม : 1,907 ครั้ง
คะแนนโหวต : 148 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ