Login | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561
 

คำประพันธ์ หรรษา

วันที่โพส 29 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ Thitaree

เป็นการท่องจำลักษณะคำประพันธ์  แผนผังคำประพันธ์ ได้แก่ กลอนสี่ กลอนสุภาพ กาพย์ยานี ๑๑ และ โคลงสี่สุภาพ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะคำประพันธ์ประเภทต่างๆ และนำไปใช้ในการเขียนแผนผังคำประพันธ์ได้ถูกต้อง

คะแนนโหวต : 211 คะแนน
ชื่อผลงาน : คำประพันธ์ หรรษา
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : ตะล่อมรักษ์ไทย
โรงเรียน : วัดตะล่อม
ระดับชั้น : ป.5
ผู้ส่ง : คุณ Thitaree
จำนวนการเข้าชม : 1,497 ครั้ง
คะแนนโหวต : 211 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ