Login | วันอาทิตย์ที่ 30 เม.ย. 2560
 

เด็กดีมีเงินออม

วันที่โพส 22 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ นางสาวสุภาพร

โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการเด็กดีมีเงินออมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และ มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน รวมถึงให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการออมและใช้เงินอย่างถูกวิธี ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเรื่องของการออมเงินและเศรษฐกิจพอเพียง ในวีดีโอเรื่องนี้ เด็กชายประวิตร มาคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กหญิงชลลดา สวนหมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้สนทนากันเป็นภาษาจีน และ ภาษาไทย ในเรื่องของการออมเงิน เพื่อถ่ายทอดในสิ่งที่ดีๆ ในเรื่องของการออมเงิน และวางแผนการใช้เงินในอนาคตอย่างมีสติ 


คะแนนโหวต : 88 คะแนน
ชื่อผลงาน : เด็กดีมีเงินออม
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : วัดดวงแข
โรงเรียน : วัดดวงแข
ระดับชั้น : ป.4
ผู้ส่ง : คุณ นางสาวสุภาพร
จำนวนการเข้าชม : 2,723 ครั้ง
คะแนนโหวต : 88 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ