Login | วันจันทร์ที่ 23 เม.ย. 2561
 

ขวดเป่าลูกโป่ง

วันที่โพส 18 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ ดวงเด่น

ขวดเป่าลูกโป่ง
เป็นการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นทักษะที่ส่งเสริมให้เด็กสามารถคิดหา เหตุผล แสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ตามวัยของเด็ก ซึ่งให้เด็ก ได้ลงมือกระทำด้วยตนเอง
โดยมีทฤษฎี คือ เมื่อเบกกิ้งโซดา ทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ขึ้นก๊าซเบากว่าอากาศ จึงลอยสูงขึ้น เมื่อมีก๊าซมากๆก็จะดันลูกโป่งให้พองออกได้   
เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) มีชื่อทางวิทย่ศาสตร์ว่า  โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) หรือที่เรียกว่า ผงฟู นั่นเอง

คะแนนโหวต : 431 คะแนน
ชื่อผลงาน : ขวดเป่าลูกโป่ง
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : PTN1
โรงเรียน : เพชรถนอม (คลองเสือน้อย)
ระดับชั้น : ป.3
ผู้ส่ง : คุณ ดวงเด่น
จำนวนการเข้าชม : 3,156 ครั้ง
คะแนนโหวต : 431 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ