Login | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561
 

โครงงานถักกระเป๋าเชือกร่ม ลายสตอเบอรี่

วันที่โพส 16 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ niramon

         ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากมีวิธีหรือกระบวนการดิ้นรนทำมาหากินในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไปจนกระทั่งธุรกิจส่วนตัว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งมีการแข่งขันกันมากในธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นของเบรนเนมต่างๆ ซึ่งคนไทยให้ความนิยมมาก เนื่องจากนิยมตามกระแส ชอบใช้ของแพง ยึดหลักค่านิยมแบบผิดๆ แต่เมื่อย้อนกลับทบทวนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง

           จากปัญหาค่านิยมของเบรนเนมต่างๆ ส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการตีตลาดกระเป๋า   เบรนเนมดังๆ ด้วยกระเป๋าถักแบบบ้านๆ จากเชือกร่มธรรมดา ซึ่งสามารถทำให้คนไทยหันมานิยมของไทยได้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้รายได้กลับมาหมุนเวียนภายในชุมชน หรือภายในประเทศต่อไป

 

คะแนนโหวต : 165 คะแนน
ชื่อผลงาน : โครงงานถักกระเป๋าเชือกร่ม ลายสตอเบอรี่
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : Strawberry
โรงเรียน : การกุศลวัดบูรพา
ระดับชั้น : ม.1
ผู้ส่ง : คุณ niramon
จำนวนการเข้าชม : 41,729 ครั้ง
คะแนนโหวต : 165 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ