Login | วันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561
 

ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

วันที่โพส 12 ก.พ. 2555 โพสโดย คุณ รณชิต

การเล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นชุมชนบ้านบุ การทำขันลงหิน ของชาวบางกอกน้อย เป็นงานหัตกรรม ที่นี่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นผลิตภัณฑ์ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของชาวบ้านบุเขตบางกอกน้อย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

คะแนนโหวต : 457 คะแนน
ชื่อผลงาน : ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ประเภท : กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทีม : it watdongschool 3
โรงเรียน : วัดดงมูลเหล็ก
ระดับชั้น : ป.3
ผู้ส่ง : คุณ รณชิต
จำนวนการเข้าชม : 3,171 ครั้ง
คะแนนโหวต : 457 คะแนน
 
แนะนำเพื่อน
อีเมล์เพื่อน (แยกแต่ละอีเมล์ด้วย semi-colon ;)
ส่ิิงโดย
ข้อความ