สอบตรง
   ติวเทคนิคและการทำข้อสอบแบบเนื้อ ๆ และเก็งข้อสอบแบบเน้น ๆ พร้อมคำแนะนำจากรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะนิติศาสตร์

พี่แนะน้อง-คณะนิติศาสตร์

คลังความรู้-สอบตรงคณะนิติศาสตร์

เตรียมสอบตรงคณะนิติศาสตร์ 1

เตรียมสอบ สอบตรง คณะนิติศาสตร์ กฏหมาย สังคมศึกษา อ. สุทธินันท์ สถาบันกวดวิชาเจี๋ย ...

9 มิ.ย. 55

รายการสอนศาสตร์


   ติวเทคนิคและการทำข้อสอบแบบเนื้อ ๆ และเก็งข้อสอบแบบเน้น ๆ พร้อมคำแนะนำจากรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พี่แนะน้อง-คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คลังความรู้-สอบตรงคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


   ติวเทคนิคและการทำข้อสอบแบบเนื้อ ๆ และเก็งข้อสอบแบบเน้น ๆ พร้อมคำแนะนำจากรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์

พี่แนะน้อง-คณะรัฐศาสตร์

คลังความรู้-สอบตรงคณะรัฐศาสตร์

ติวสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ...

ติวสอบตรง สอบตรง รับตรง คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ฐิรวิทย์ ศิริตันหยง Unogo Acadesia ...

17 ก.ค. 56

คลังความรู้-สอบตรงคณะรัฐศาสตร์ อินเตอร์

รายการสอนศาสตร์


   ติวเทคนิคและการทำข้อสอบแบบเนื้อ ๆ และเก็งข้อสอบแบบเน้น ๆ พร้อมคำแนะนำจากรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

พี่แนะน้อง-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คลังความรู้-สอบตรงคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / Smart-I

สอบตรง คณะบัญชี ธรรมศาสตร์ Smart-I : การเกณฑ์ส่วน

สอบตรง บัญชี ธรรมศาสตร์ Smart-1 Smart-I คณิตศาสตร์ การเกณฑ์ส่วน กระแสน้ำ การเดินทาง ของผสม แรงงาน ...

12 มิ.ย. 56

   ติวเทคนิคและการทำข้อสอบแบบเนื้อ ๆ และเก็งข้อสอบแบบเน้น ๆ พร้อมคำแนะนำจากรุ่นพี่ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์

พี่แนะน้อง-คณะเศรษฐศาสตร์

คลังความรู้-สอบตรงเศรษฐศาสตร์

ติวสอบตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซ ...

ติว,สอบตรง,รับตรง,ธรรมศาสตร์,เศรษฐศาสตร์,เซต,ฟังก์ชั่น,เอ็กซ์โพเนนเชียล,สถิติ,Reading Comprehension ...

12 ก.ค. 56

รายการสอนศาสตร์

คลังข้อสอบ-สอบตรงเศรษฐศาสตร์

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
3 ต.ค. 56 THMB610829 แนวข้อสอบ ภาษาไทย สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ ... 16 ข้อ
3 ต.ค. 56 THMB610830 แนวข้อสอบ ภาษาไทย สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ ... 15 ข้อ
4 ต.ค. 56 LAMB610840 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1 17 ข้อ
4 ต.ค. 56 LAMB610841 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2 17 ข้อ
4 ต.ค. 56 LAMB610843 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่3 16 ข้อ
4 ต.ค. 56 LAMB610845 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่4 10 ข้อ
4 ต.ค. 56 LAMB610849 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่5 15 ข้อ
7 ต.ค. 56 MAMB610881 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1 15 ข้อ
8 ต.ค. 56 MAMB610896 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2 15 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาภาษาไทย ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

รายการสอนศาสตร์

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
9 เม.ย. 53 THMB602351 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 2 20 ข้อ
9 เม.ย. 53 THMB602353 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 39 20 ข้อ
9 เม.ย. 53 THMB602355 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 38 20 ข้อ
16 เม.ย. 53 THMB602407 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 37 20 ข้อ
16 เม.ย. 53 THMB602411 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 36 20 ข้อ
28 ก.พ. 54 THMB603544 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 35 20 ข้อ
28 ก.พ. 54 THMB603545 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 34 20 ข้อ
28 ก.พ. 54 THMB603546 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 33 20 ข้อ
28 ก.พ. 54 THMB603547 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 32 20 ข้อ
28 ก.พ. 54 THMB603548 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 31 20 ข้อ
4 พ.ค. 54 THMB603751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 30 20 ข้อ
4 พ.ค. 54 THMB603752 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 29 20 ข้อ
4 พ.ค. 54 THMB603753 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 28 20 ข้อ
4 พ.ค. 54 THMB603754 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 27 20 ข้อ
4 พ.ค. 54 THMB603755 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 26 20 ข้อ
11 พ.ค. 54 THMB603771 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 25 20 ข้อ
11 พ.ค. 54 THMB603772 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 24 20 ข้อ
11 พ.ค. 54 THMB603773 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 23 20 ข้อ
11 พ.ค. 54 THMB603774 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 22 20 ข้อ
11 พ.ค. 54 THMB603775 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 21 20 ข้อ
13 พ.ค. 54 THMB603794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 20 20 ข้อ
13 พ.ค. 54 THMB603795 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 19 20 ข้อ
13 พ.ค. 54 THMB603796 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 18 20 ข้อ
13 พ.ค. 54 THMB603797 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 17 20 ข้อ
13 พ.ค. 54 THMB603798 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 16 20 ข้อ
19 พ.ค. 54 THMB603819 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 15 20 ข้อ
19 พ.ค. 54 THMB603820 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 14 20 ข้อ
19 พ.ค. 54 THMB603821 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 13 20 ข้อ
20 พ.ค. 54 THMB603822 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 12 20 ข้อ
20 พ.ค. 54 THMB603823 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 11 20 ข้อ
7 มิ.ย. 56 THMB609751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 3 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609752 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 4 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609753 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 10 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609754 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 9 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609755 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 8 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 7 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609760 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 1 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609761 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 6 20 ข้อ
8 มิ.ย. 56 THMB609762 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 5 20 ข้อ
12 มิ.ย. 58 THMB612619 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านการอ่าน 15 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

รายการสอนศาสตร์

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
12 มิ.ย. 58 MAMB612618 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 15 ข้อ
6 มิ.ย. 56 MAMB609750 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1 14 ข้อ
9 มิ.ย. 56 MAMB609764 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่2 14 ข้อ
22 ส.ค. 56 MAMB610410 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่3 14 ข้อ
22 ส.ค. 56 MAMB610411 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่4 14 ข้อ
25 ก.ย. 56 MAMB610717 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่5 14 ข้อ
26 ก.ย. 56 MAMB610723 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่6 14 ข้อ
10 มิ.ย. 56 MAMB609768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1 14 ข้อ
27 มิ.ย. 56 MAMB610047 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2 14 ข้อ
26 ก.ย. 56 MAMB610733 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่3 14 ข้อ
27 ก.ย. 56 MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ข้อ
11 ต.ค. 56 MAMB610911 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2546) ชุดที่1 14 ข้อ
14 ต.ค. 56 MAMB610921 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2546) ชุดที่2 14 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาฟิสิกส์ ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
24 พ.ค. 54 SCMB603836 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2543) ชุดที่1 15 ข้อ
24 พ.ค. 54 SCMB603837 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2543) ชุดที่2 15 ข้อ
24 พ.ค. 54 SCMB603838 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่1 15 ข้อ
24 พ.ค. 54 SCMB603839 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่2 15 ข้อ
24 พ.ค. 54 SCMB603840 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่3 15 ข้อ
24 พ.ค. 54 SCMB603841 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่4 15 ข้อ
27 พ.ค. 54 SCMB603845 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2545) ชุดที่1 15 ข้อ
27 พ.ค. 54 SCMB603846 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่1 15 ข้อ
27 พ.ค. 54 SCMB603848 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่2 15 ข้อ
14 มิ.ย. 54 SCMB603973 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2547) ชุดที่1 15 ข้อ
15 มิ.ย. 54 SCMB603974 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2547) ชุดที่2 18 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาเคมี ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

สรุปทวนเรื่องออกสอบบ่อย วิชาเคมี ตอนที่ 2

สรุป สอบ เคมี วิทยาศาสตร์ ormschool ออมสคูล ...

11 ธ.ค. 52

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ต.ค. 55 SCMB608489 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2 23 ข้อ
11 มิ.ย. 56 SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ข้อ
11 มิ.ย. 56 SCMB609776 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่2 15 ข้อ
11 มิ.ย. 56 SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ข้อ
10 ก.ย. 56 SCMB610509 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่4 20 ข้อ
10 ก.ย. 56 SCMB610510 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่5 20 ข้อ
9 ต.ค. 56 SCMB610900 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1 20 ข้อ
10 ต.ค. 56 SCMB610903 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2 20 ข้อ
17 ต.ค. 56 SCMB610939 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ต.ค. 56 SCMB610968 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2 20 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาชีววิทยา ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
7 ก.ค. 54 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ
7 ก.ค. 54 SCMB604041 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่2 20 ข้อ
7 ก.ค. 54 SCMB604042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 54 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ
7 ก.ค. 54 SCMB604044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่5 17 ข้อ
13 ก.ค. 54 SCMB604066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1 20 ข้อ
13 ก.ค. 54 SCMB604068 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ
13 ก.ค. 54 SCMB604069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ
13 ก.ค. 54 SCMB604070 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่4 20 ข้อ
13 ก.ค. 54 SCMB604071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่5 20 ข้อ
14 ก.ค. 54 SCMB604076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ
14 ก.ค. 54 SCMB604077 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่7 20 ข้อ
20 ก.ค. 54 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ
20 ก.ค. 54 SCMB604149 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9 20 ข้อ
20 ก.ค. 54 SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ข้อ
1 ธ.ค. 54 SCMB605543 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1 20 ข้อ
1 ธ.ค. 54 SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ข้อ
1 ธ.ค. 54 SCMB605545 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่3 20 ข้อ
1 ธ.ค. 54 SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ข้อ
1 ธ.ค. 54 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610044 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ข้อ
29 ก.ย. 54 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ
29 ก.ย. 54 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ
29 ก.ย. 54 SCMB605122 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3 20 ข้อ
30 ก.ย. 54 SCMB605137 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่4 20 ข้อ
30 ก.ย. 54 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
29 ก.ค. 54 SCMB604205 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ... 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605555 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607054 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ... 10 ข้อ
29 ก.ค. 54 SCMB604206 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่1 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605556 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607055 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607078 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกแห่งแสงสี ชุดที่4 10 ข้อ
16 ส.ค. 54 SCMB604282 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยค ... 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605558 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยค ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607061 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยค ... 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604284 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ... 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605559 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607062 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607082 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ... 10 ข้อ
16 ส.ค. 54 SCMB604281 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่1 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605557 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607056 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607079 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604286 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ... 10 ข้อ
16 ธ.ค. 54 SCMB605634 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607065 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607085 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ... 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604285 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่1 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607064 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607084 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่4 10 ข้อ
29 ก.ค. 54 SCMB604208 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607049 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607067 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607087 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604289 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่1 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607089 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่4 10 ข้อ
29 ก.ค. 54 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607052 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607073 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607090 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุ ... 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604290 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดท ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดท ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดท ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดท ... 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607050 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ... 10 ข้อ
17 ส.ค. 54 SCMB604287 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุ ... 10 ข้อ
28 ก.พ. 55 SCMB607048 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุ ... 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุ ... 10 ข้อ
29 ก.ค. 54 SCMB604207 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่1 10 ข้อ
2 ธ.ค. 54 SCMB605561 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่2 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607063 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่3 10 ข้อ
29 ก.พ. 55 SCMB607083 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง โลกและดวงดาว ชุดที่4 10 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ก.พ. 54 SOMB603501 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ
17 ก.พ. 54 SOMB603502 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่2 20 ข้อ
17 ก.พ. 54 SOMB603503 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่3 20 ข้อ
17 ก.พ. 54 SOMB603504 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ
5 เม.ย. 54 SOMB603662 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่1 20 ข้อ
28 เม.ย. 54 SOMB603725 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ
28 เม.ย. 54 SOMB603726 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ
28 เม.ย. 54 SOMB603728 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่4 20 ข้อ
10 พ.ค. 54 SOMB603767 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่5 20 ข้อ
10 พ.ค. 54 SOMB603768 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ
10 พ.ค. 54 SOMB603769 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่7 20 ข้อ
10 พ.ค. 54 SOMB603770 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ
12 พ.ค. 54 SOMB603782 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่1 20 ข้อ
12 พ.ค. 54 SOMB603783 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่2 20 ข้อ
12 พ.ค. 54 SOMB603787 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3 20 ข้อ
12 พ.ค. 54 SOMB603788 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4 20 ข้อ
18 พ.ค. 54 SOMB603814 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ
18 พ.ค. 54 SOMB603815 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่6 20 ข้อ
18 พ.ค. 54 SOMB603816 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่7 20 ข้อ
18 พ.ค. 54 SOMB603817 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่8 20 ข้อ
22 มิ.ย. 54 SOMB604000 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่1 20 ข้อ
22 มิ.ย. 54 SOMB604001 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่2 20 ข้อ
22 มิ.ย. 54 SOMB604002 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่3 20 ข้อ
22 มิ.ย. 54 SOMB604003 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ
5 มิ.ย. 55 SOMB607718 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5 20 ข้อ
9 พ.ย. 55 SOMB608577 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6 20 ข้อ
9 พ.ย. 55 SOMB608581 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่7 20 ข้อ
9 พ.ย. 55 SOMB608585 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่8 20 ข้อ
29 ก.ค. 54 SOMB604201 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ
29 ก.ค. 54 SOMB604202 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ
29 ก.ค. 54 SOMB604203 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่3 20 ข้อ
29 ก.ค. 54 SOMB604204 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่4 20 ข้อ
12 มิ.ย. 58 SOMB612621 แบบทดสอบ SMART-I วัดความรู้รอบตัว 15 ข้อ

   คลังความรู้สำหรับทบทวนบทเรียนและคลังข้อสอบพร้อมเฉลยวิชาภาษาอังกฤษ ฝึกซ้อมทำข้อสอบก่อนลงสู่สนามสอบจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

คลังความรู้

รายการสอนศาสตร์

คลังข้อสอบ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ธ.ค. 53 LAMB603359 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่1 20 ข้อ
28 ม.ค. 54 LAMB603447 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่2 20 ข้อ
28 ม.ค. 54 LAMB603451 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่3 20 ข้อ
17 ก.พ. 54 LAMB603498 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่4 10 ข้อ
17 ก.พ. 54 LAMB603499 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่5 11 ข้อ
17 ก.พ. 54 LAMB603500 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่6 9 ข้อ
28 เม.ย. 54 LAMB603729 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่1 15 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603730 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่2 15 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603731 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่3 15 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603732 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่4 15 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603733 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่5 10 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603735 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่6 13 ข้อ
29 เม.ย. 54 LAMB603736 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่7 10 ข้อ
9 ก.ย. 56 LAMB610500 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่8 20 ข้อ
10 ก.ย. 56 LAMB610505 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่9 20 ข้อ
10 ก.ย. 56 LAMB610506 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่10 20 ข้อ
10 ก.ย. 56 LAMB610507 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่11 20 ข้อ
10 ก.ย. 56 LAMB610508 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2544) ชุดที่12 15 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609770 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่1 15 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609771 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่2 20 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609772 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่3 20 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609773 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่4 20 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609774 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่5 15 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609781 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่6 15 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609782 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่7 20 ข้อ
11 มิ.ย. 56 LAMB609784 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่8 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609786 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่9 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609787 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่10 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609788 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่1 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609789 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่2 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609790 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่3 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609791 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่4 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609792 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่5 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609793 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่6 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609794 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่7 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609795 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่8 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609796 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่9 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609797 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่10 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609798 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่11 15 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605181 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่1 15 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605182 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่2 10 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605183 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่3 10 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605185 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่4 10 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605186 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่5 10 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605187 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่6 10 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605188 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่7 14 ข้อ
3 ต.ค. 54 LAMB605191 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่8 12 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609799 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่9 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609800 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่10 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609801 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่11 20 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609802 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่12 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609803 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่13 15 ข้อ
12 มิ.ย. 56 LAMB609804 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่14 15 ข้อ
12 มิ.ย. 58 LAMB612620 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 20 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612670 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่1 17 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612673 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่2 17 ข้อ
11 ส.ค. 58 LAMB612676 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่3 14 ข้อ
11 ส.ค. 58 LAMB612677 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่4 16 ข้อ
11 ส.ค. 58 LAMB612678 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่5 20 ข้อ
19 ก.ย. 58 LAMB612743 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2531) ชุดที่6 16 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612669 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่1 15 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612671 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่2 20 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612672 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่3 15 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612674 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่4 18 ข้อ
9 ส.ค. 58 LAMB612675 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่5 14 ข้อ
13 ส.ค. 58 LAMB612681 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่6 18 ข้อ
13 ส.ค. 58 LAMB612682 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่1 14 ข้อ
13 ส.ค. 58 LAMB612683 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ก.ย. 58 LAMB612745 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่3 15 ข้อ
23 ก.ย. 58 LAMB612750 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่4 20 ข้อ
23 ก.ย. 58 LAMB612752 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2533) ชุดที่5 15 ข้อ
26 ก.ย. 58 LAMB612756 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่1 20 ข้อ
1 ต.ค. 58 LAMB612777 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่2 15 ข้อ
2 ต.ค. 58 LAMB612780 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่3 15 ข้อ
2 ต.ค. 58 LAMB612781 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่4 20 ข้อ
2 ต.ค. 58 LAMB612782 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่5 15 ข้อ
2 ต.ค. 58 LAMB612783 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่6 15 ข้อ
2 ต.ค. 58 LAMB612784 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่1 18 ข้อ
6 ต.ค. 58 LAMB612797 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่2 17 ข้อ
6 ต.ค. 58 LAMB612798 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่3 18 ข้อ
7 ต.ค. 58 LAMB612804 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่4 15 ข้อ
7 ต.ค. 58 LAMB612806 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่5 16 ข้อ
10 ต.ค. 58 LAMB612809 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2535) ชุดที่6 11 ข้อ
10 ต.ค. 58 LAMB612810 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่1 17 ข้อ
10 ต.ค. 58 LAMB612811 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่2 20 ข้อ
10 ต.ค. 58 LAMB612812 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่3 16 ข้อ
10 ต.ค. 58 LAMB612813 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่4 17 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612814 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่5 16 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612815 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2536) ชุดที่6 14 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612817 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่1 18 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612820 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่2 18 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612823 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่3 14 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612825 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่4 15 ข้อ
11 ต.ค. 58 LAMB612827 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่5 15 ข้อ
12 ต.ค. 58 LAMB612828 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่6 20 ข้อ
12 ต.ค. 58 LAMB612829 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่1 16 ข้อ
12 ต.ค. 58 LAMB612830 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2538) ชุดที่2 18 ข้อ
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน