เตรียมความพร้อมก่อนพิชิต GAT/PAT
   เทคนิคและขั้นตอนการเตรียมตัวสอบง่าย ๆ จากรุ่นพี่ ที่จะทำให้ได้คะแนนสูง

   ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลังความรู้ GAT

แบบฝึกหัด GATเชื่อมโยง ชุด1 ตอนที่1

GAT เชื่อมโยง ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แบบฝึกหัด ...

10 ส.ค. 55

รายการสอนศาสตร์ GAT

คลังข้อสอบ GAT

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
31 ส.ค. 55 LAMB608199 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่1 20 ข้อ
21 มี.ค. 57 LAMB611620 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่2 20 ข้อ
21 มี.ค. 57 LAMB611621 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่3 25 ข้อ
26 มี.ค. 57 LAMB611654 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่4 19 ข้อ
26 มี.ค. 57 LAMB611656 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่5 16 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611683 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611684 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่2 15 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611685 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่3 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611688 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่4 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611689 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611690 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่2 12 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611691 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่3 10 ข้อ
4 เม.ย. 57 LAMB611692 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่4 18 ข้อ
26 มี.ค. 57 THMB611657 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ
26 มี.ค. 57 THMB611658 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611661 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611662 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่4 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611663 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่5 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 MAMB611665 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 MAMB611666 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่2 10 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612053 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่1 19 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612054 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่2 16 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612055 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่3 20 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 1

รายการสอนศาสตร์ PAT 1

คลังข้อสอบ PAT 1

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ส.ค. 55 MAMB608131 ข้อสอบ PAT 1 ชุดที่1 25 ข้อ
17 ส.ค. 55 MAMB608133 ข้อสอบ PAT 1 ชุดที่2 25 ข้อ
7 พ.ย. 57 MAMB612328 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่1 13 ข้อ
7 พ.ย. 57 MAMB612329 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่2 12 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 2

เฉลยข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ PAT มีนาคม ปี2553 ข้อ 73

เฉลยข้อสอบ โลกและดาราศาสตร์ PAT มีนาคม ปี2553 โลก ดาราศาสตร์ ข้อสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ออมสคูล ormschool ...

20 ส.ค. 55

รายการสอนศาสตร์ PAT 2

คลังข้อสอบ PAT 2

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
20 ส.ค. 55 SCMB608143 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่1 20 ข้อ
21 ส.ค. 55 SCMB608146 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่2 20 ข้อ
21 ส.ค. 55 SCMB608148 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่3 20 ข้อ
22 ส.ค. 55 SCMB608152 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่4 20 ข้อ
22 ส.ค. 55 SCMB608153 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่5 20 ข้อ
6 ก.ย. 55 SCMB608229 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่6 20 ข้อ
7 ก.ย. 55 SCMB608233 ข้อสอบ PAT 2 ชุดที่8 25 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 3

รายการสอนศาสตร์ PAT 3

คลังข้อสอบ PAT 3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
9 ส.ค. 55 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่1 25 ข้อ
9 ส.ค. 55 SCMB608100 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่2 25 ข้อ
5 ก.ย. 55 SCMB608223 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่3 25 ข้อ
5 ก.ย. 55 SCMB608224 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่4 25 ข้อ
4 ธ.ค. 56 SCMB611105 แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่1 25 ข้อ
9 ธ.ค. 56 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3(2552) ชุดที่2 25 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อในวิชาชีพครูให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 5

รายการสอนศาสตร์ PAT 5


   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางศิลปกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังข้อสอบ PAT 6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ต.ค. 57 ARMB612308 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612309 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่2 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612310 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่3 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612311 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่4 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612312 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่5 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612313 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่6 15 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 7

คลังข้อสอบ PAT 7