ฟิต พร้อม ลุย GAT/PAT
   เทคนิคและขั้นตอนการเตรียมตัวสอบง่าย ๆ จากรุ่นพี่ ที่จะทำให้ได้คะแนนสูง

   ความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ เขียนวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

คลังความรู้ GAT

รายการสอนศาสตร์ GAT

คลังข้อสอบ GAT

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
31 ส.ค. 55 LAMB608199 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่1 20 ข้อ
21 มี.ค. 57 LAMB611620 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่2 20 ข้อ
21 มี.ค. 57 LAMB611621 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่3 25 ข้อ
26 มี.ค. 57 LAMB611654 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่4 19 ข้อ
26 มี.ค. 57 LAMB611656 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่5 16 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611683 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611684 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่2 15 ข้อ
2 เม.ย. 57 LAMB611685 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่3 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611688 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่4 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611689 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611690 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่2 12 ข้อ
3 เม.ย. 57 LAMB611691 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่3 10 ข้อ
4 เม.ย. 57 LAMB611692 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2553 ชุดที่4 18 ข้อ
26 มี.ค. 57 THMB611657 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ
26 มี.ค. 57 THMB611658 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่2 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611661 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่3 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611662 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่4 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 THMB611663 แนวข้อสอบ GAT ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่5 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 MAMB611665 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ
27 มี.ค. 57 MAMB611666 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่2 10 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612053 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่1 19 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612054 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่2 16 ข้อ
13 ก.ค. 57 LAMB612055 ข้อสอบ GAT มีนาคม 2554 ชุดที่3 20 ข้อ
22 ม.ค. 59 LAMB613078 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Conversation ปี 2559 โดยส ... 6 ข้อ
22 ม.ค. 59 LAMB613079 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Vocabulary ปี 2559 โดยสถา ... 8 ข้อ
25 ม.ค. 59 LAMB613080 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Reading ปี 2559 โดยสถาบัน ... 5 ข้อ
25 ม.ค. 59 LAMB613081 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ Structure and Writing ปี ... 11 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 1

รายการสอนศาสตร์ PAT 1

คลังข้อสอบ PAT 1

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ส.ค. 55 MAMB608131 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 1 25 ข้อ
17 ส.ค. 55 MAMB608133 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 2 25 ข้อ
14 ต.ค. 57 MAMB612291 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 25 ข้อ
7 พ.ย. 57 MAMB612328 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่ 1 13 ข้อ
7 พ.ย. 57 MAMB612329 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 2

เฉลยข้อสอบโลกและดาราศาสตร์ PAT มีนาคม ปี2553 ข้อ 73

เฉลยข้อสอบ โลกและดาราศาสตร์ PAT มีนาคม ปี2553 โลก ดาราศาสตร์ ข้อสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ออมสคูล ormschool ...

20 ส.ค. 55

รายการสอนศาสตร์ PAT 2

คลังข้อสอบ PAT 2

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
20 ส.ค. 55 SCMB608143 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ
21 ส.ค. 55 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ
21 ส.ค. 55 SCMB608148 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ
22 ส.ค. 55 SCMB608152 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ
22 ส.ค. 55 SCMB608153 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ
6 ก.ย. 55 SCMB608229 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 6 20 ข้อ
7 ก.ย. 55 SCMB608233 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 7 25 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางวิศวกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 3

รายการสอนศาสตร์ PAT 3

คลังข้อสอบ PAT 3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
9 ส.ค. 55 SCMB608099 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 1 25 ข้อ
9 ส.ค. 55 SCMB608100 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 2 25 ข้อ
5 ก.ย. 55 SCMB608223 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 3 25 ข้อ
5 ก.ย. 55 SCMB608224 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 4 25 ข้อ
4 ธ.ค. 56 SCMB611105 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 1 25 ข้อ
9 ธ.ค. 56 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังข้อสอบ PAT 4

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 58 ARMB612658 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2552 ชุดที่ 1 25 ข้อ
28 ก.ค. 58 ARMB612659 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ
28 ก.ค. 58 ARMB612660 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 1 23 ข้อ
28 ก.ค. 58 ARMB612661 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 2 22 ข้อ
28 ก.ค. 58 ARMB612662 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 3 17 ข้อ
29 ก.ค. 58 ARMB612663 แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 4 18 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อในวิชาชีพครูให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 5

รายการสอนศาสตร์ PAT 5

คลังข้อสอบ PAT 5

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
14 ก.ค. 58 SOMB612632 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ข้อ
14 ก.ค. 58 SOMB612633 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ข้อ
14 ก.ค. 58 MAMB612634 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ข้อ
15 ก.ค. 58 MAMB612636 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ข้อ
15 ก.ค. 58 MAMB612637 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางศิลปกรรมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จ

คลังข้อสอบ PAT 6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ต.ค. 57 ARMB612308 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 1 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612309 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 2 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612310 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 3 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612311 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 4 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612312 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 5 15 ข้อ
22 ต.ค. 57 ARMB612313 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่ 6 15 ข้อ
19 พ.ย. 57 ARMB612339 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ข้อ
19 พ.ย. 57 ARMB612340 แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ข้อ

   ความรู้พื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนต่อทางภาษาต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ

คลังความรู้ PAT 7

คลังข้อสอบ PAT 7

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน