เรียนภาษาอังกฤษภายใน 8 สัปดาห์
   ฝึกทักษะการอ่านผ่านสื่อในคลังความรู้ที่แนะนำเรื่องเทคนิคการอ่าน การเดาความหมายศัพท์ และประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ Reading ทั้ง 2 ระดับ คือ Intermediate และ advance

คลังความรู้ Reading

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 57 LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 57 LAMB612170 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612171 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612172 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612173 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612174 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ advance) 15 ข้อ

   ฝึกทักษะการเขียนจากสื่อเกี่ยวกับเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ที่พบเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Sentence, Tense, Subject and Verb Agreement, Active & Passive Voice, If clause, Direct and Indirect Speech   และประเมินผลตนเองผ่านการทำข้อสอบ Writing ทั้ง 2 ระดับ คือ Intermediate และ advance

Sentence

Tense

Subject and Verb Agreement

Active & Passive Voice

If clause

Direct and Indirect Speech

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 57 LAMA312154 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312156 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312157 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312158 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312159 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 17 ข้อ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 57 LAMB612160 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612161 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612162 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 3 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612163 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 4 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612164 ข้อสอบ Writing ชุดที่ 5 (ระดับ advance) 20 ข้อ

   ฝึกทักษะการฟังจากสื่อเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ Listening ทั้ง 2 ระดับ คือ Intermediate และ advance

คลังความรู้ Listening

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ก.ค. 57 LAMA312072 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312073 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312074 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312075 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312076 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312077 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 6 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMA312078 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ intermediate) 5 ข้อ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 ก.ค. 57 LAMB612080 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612081 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612082 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 3 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612084 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 4 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612085 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 5 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612086 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 6 (ระดับ advance) 7 ข้อ
17 ก.ค. 57 LAMB612087 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 7 (ระดับ advance) 7 ข้อ

   ฝึกทักษะการพูดผ่านสื่อคลังความรู้ที่รวบรวมประโยคบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ สำนวนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้  และประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ Speaking  ทั้ง 2 ระดับ คือ Intermediate และ advance 

คลังความรู้ Speaking

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
26 ก.ค. 57 LAMA312136 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
26 ก.ค. 57 LAMA312137 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 15 ข้อ
26 ก.ค. 57 LAMA312138 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 14 ข้อ
26 ก.ค. 57 LAMA312139 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMA312147 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ข้อ

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ก.ค. 57 LAMB612149 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612150 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612151 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 3 (ระดับ advance) 15 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612152 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 4 (ระดับ advance) 20 ข้อ
27 ก.ค. 57 LAMB612153 ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 5 (ระดับ advance) 20 ข้อ

   ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสื่อแนะนำต่างๆ เช่น การฝึกภาษาจากเพลงในรายการ Sing A Song ทางช่องทรูปลูกปัญญา ,เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษต่างๆ และคลิปดีๆ จาก Youtube พร้อมคำแปลภาษาไทยโดยทีมงานทรูปลูกปัญญา หรือสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่เมนู คลิปเด็ดแปลไทย www.trueplookpanya.com/clipded

รายการ Sing A Song - เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

รวมเทคนิคเก่งภาษาอังกฤษ

คลิปเด็ดแปลไทย - ชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanya.com/clipded

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน