ครั้งหนึ่ง ๖
สมาชิกเลขที่544937 | 05 ธ.ค. 59
841 views

ได้พบเจ้าคราวนี้พี่เหมือนฝัน
ดั่งเจ้านั้นล่องลอยแต่หนไหน
มาร่วงหล่นสู่ห้องหอหทัย
อย่าหนีไปให้คลาดพรหมบันดาล
จะประทับรับขวัญด้วยจันทร์ฉาย
คล้องมาลัยดาราหฤหรรษ
กุมหัตถาพาเล่นร้องเพลงกัน
ให้สุขสันต์ดั่งสวรรค์วิมานดิน
Share this