ครั้งหนึ่ง ๔
สมาชิกเลขที่544937 | 03 ธ.ค. 59
691 views

 

 

กลีบอุบลยลคล้ายพรรณแพรไหม

งามวิไลสีสันตระการหอม

บานสล้างดั่งจิตที่พรั่งพร้อม

จะนอบน้อมนำธรรมสู่จิตตน

Share this