Home > Blog > Law

กฎหมาย

Editor's Picks
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
Contents of the week
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
การบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการแผ่นดิน เมื่ออยู่ในโรงเรียนนักเรียนคงได้สังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีนักเรียนชั้นสูงกว่าเรา (นักเรียนรุ่นพี่) มาแนะนำตัวเองว่าเขากำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนและถ้านักเรียนต่างพากันลงคะแนนเลือกตั้งให้เขามาก ๆ เขาก็จะได้รับ
ย่อตัวบทกฏหมาย
ย่อตัวบทกฏหมาย สรุปหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่ออาญา ย่อวิแพ่ง ย่อวิอาญา
สิทธิมนุษยชน
มนุษย์ในโลกนี้มีความแตกต่างกันบางคนเป็นชายบางคนเป็นหญิงแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาและสีผิวไม่เหมือนกันเพราะมาจากเชื้อสายที่ต่างกันบางคนมีฐานะร่ำรวยบางคนมีฐานะยากจนและบางคนเกิดมาโชคร้ายเป็นคนพิการมีร่างกายไม่สมประกอบ แต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไ

Webboard : กฎหมาย

กระทู้ล่าสุด
Follow us