ประวัติศาสตร์

Editor's Picks
ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า กรุงเทพพระมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพร
Contents of the week
วัดเบญจมบพิตรฯ วิจิตรศิลป์ผสมผสาน
นอกจากพระอุโบสถหินอ่อนลือชื่อ The Marble Temple ที่ชาวต่างชาติพากันมาชื่นชมแห่งนี้ วัดเบญจมบพิตรฯ ยังเป็นวิจิตรศิลป์ไทย-วัสดุฝรั่งที่ผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว ออกแบบโดยพระบิดาแห่งสถาปัตยกรรมไทย สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ สมเด็จครู
พิพิธภัณฑ์ศิริราช ที่นี่ไม่ได้มีแค่โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันมหิดล 24 ก.ย. 62 วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
เมืองโบราณ สู่นครตำนานดุจภาพฝัน
วันเดียวเที่ยวทั่วไทย ไปปั่นจักรยาน ถ่ายรูปสวย ๆ ท่องเมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เที่ยววัดบวรฯ ชมพระอารามแสนงามในวันพักผ่อน
วัดธรรมยุตแห่งแรก ที่ซึ่งเคยมีเจ้าอาวาสเป็นถึงสมเด็จเจ้าฟ้า และมีพระสังฆราขถึง 4 พระองค์ จุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย แหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประวัติศาสตร์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสฯ อันทรงคุณค่า

Webboard : ประวัติศาสตร์

กระทู้ล่าสุด
Follow us