สิ่งแวดล้อม

Editor's Picks
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อห้าสิบปีก่อนประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก เราเคยมีป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม้สักของเราเป็นไม้มีค่าซึ่งทั่วโลกต้องการ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก มีแร่ธาตุ เช่น ด
Contents of the week
แหล่งผลิตพลังงานทดแทนจากทั่วโลกในปี 2017
พลังงานทดแทนกำลังเป็นพลังงานที่มนุษย์พยายามนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน โดยทดแทนพลังงานที่ได้มาจากแหล่งพลังงานเดิมอย่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ ซึ่งหลายประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อห้าสิบปีก่อนประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก เราเคยมีป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ ไม้สักของเราเป็นไม้มีค่าซึ่งทั่วโลกต้องการ มีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมาก มีแร่ธาตุ เช่น ด
เสียงและมลภาวะทางเสียง
เสียงและ มลภาวะทางเสียง เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่งไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักและไม่ต้องการที่อยู่ แต่สามารถทำงานได้กล่าว คือ เสียงทำให้แก้วหูของเราสั่นเมื่อแก้วหูสั่นก็จะกระเทือนต่อเนื่องกันไปจนถึงประสาทหูเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าสู่สมองทำให้เราได้ยินเสียง เสีย
เปลือกหอยในวิถีชีวิตของคนไทย
การขุดพบซากเปลือกหอยร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับหอยมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนำเนื้อหอยมาเป็นอาหาร เปลือกหอยยังนำมาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสง

Webboard : สิ่งแวดล้อม

กระทู้ล่าสุด
Follow us