Do Good

กิจกรรมอาสา

Editor's Picks
อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร
ภาพ: แฟนเพจ ONE FINE DAY อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร รายละเอียด: ทำความสะอาดชายหาดชะอำ ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเพชร เพื่อการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ร่วมกัน วันเวลา: วันเสาร์ 05 ม.ค. 2562 เวลา 07.00-19.00 น. (ไป-ก
Contents of the week
กิจกรรมอาสา
ผลการค้นหา 10 บทความ Last | Most View
อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร
ภาพ: แฟนเพจ ONE FINE DAY อาสาเก็บขยะชายหาดชะอำ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์เมืองเพชร รายละเอียด: ทำความสะอาดชายหาดชะอำ ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเพชร เพื่อการอนุรักษ์ทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ร่วมกัน วันเวลา: วันเสาร์ 05 ม.ค. 2562 เวลา 07.00-19.00 น. (ไป-ก
​ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนคนเจ้าเมืองน้อย ชุมชนต้นน้ำปายเก่าแก่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน
สร้างฝายชะลอน้ำแบบชาวปกาเกอะญอ สร้างห้องน้ำแนวธรรมชาติ และร่วมเรียนรู้จากวิถีชาวบ้าน
อาสาล้างอาสนวิหารมีคาแอล ศึกษาชุมชนแคทอลิค ร่วมงานเทศกาลแห่ดาว
อาสาช่วยชาวบ้านจัดเตรียมจัดงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส อำนวยความสะดวกผู้มาร่วมงาน เก็บขยะ ล้างวัดมีคาแอล