สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน

Posted By Plook Teacher | 30 พ.ค. 61
1,356 Views

  Favorite

               สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของหลอดไฟ และหลักการทำงานของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ  วิวัฒนาการของหลอดไฟ ความเหมาะสมในการใช้หลอดไฟแต่ละประเภท รวมถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของหลอดไฟแต่ละประเภท  (เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)

 

 

การพัฒนาสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

 

สื่อมัลติมิเดียที่ผลิตนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับช่วงขั้นการศึกษา พร้อมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มาตรฐานการเรียนรู้ของการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละช่วงชั้น และมีความสอดคล้องกับการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) และการจัดการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและทำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป โดยผลิตสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานออกมาเพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow