สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 6 ลดพีคง่าย ๆ ทำได้ด้วย 4 ปอ

Posted By Plook Teacher | 23 พ.ค. 61
774 Views

  Favorite

              Energy Battle EP. 6 ลดพีคง่าย ๆ ทำได้ด้วย 4 ปอ  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า “พีค” คืออะไร แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อประหยัดพลังงานในช่วงที่มีความต้องการการใช้พลังงานสูงสุด เช่น การปิดหลอดไฟเมื่อไม่ใช้ ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 25 องศาเซลเซียส เพิ่ม 1 องศาเซลเซียส ช่วยประหยัดไฟเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ (เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

 

 

 

การพัฒนาสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา
 

              สื่อมัลติมิเดียที่ผลิตนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับช่วงขั้นการศึกษา พร้อมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มาตรฐานการเรียนรู้ของการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละช่วงชั้น และมีความสอดคล้องกับการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) และการจัดการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและทำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป โดยผลิตสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานออกมาเพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow