สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 3 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

Posted By Plook Teacher | 23 พ.ค. 61
394 Views

  Favorite

             Energy Battle EP. 3 ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ข้อควรระวังในการใช้ไฟฟ้า  และข้อแนะนำเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร  รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าต้องทำอย่างไร  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย (เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

 

 

การพัฒนาสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

 

             สื่อมัลติมิเดียที่ผลิตนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับช่วงขั้นการศึกษา พร้อมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มาตรฐานการเรียนรู้ของการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละช่วงชั้น และมีความสอดคล้องกับการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) และการจัดการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและทำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป โดยผลิตสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานออกมาเพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 0 Followers
  • Follow