สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 1 แสงอาทิตย์

Posted By Plook Teacher | 23 พ.ค. 61
1,029 Views

  Favorite

             Energy Battle EP 1. แสงอาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์หรือแสงแดด ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกและเรียนรู้ว่าดวงอาทิตย์ให้พลังงานประเภทใด ซึ่งหากนักเรียนอยู่กลางแดด หรือวางของตากแดดไว้ จะมีผลอย่างไร และเรียนรู้ประโยชน์ที่ได้จากดวงอาทิตย์ในชีวิตประจำวัน  (เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

 

 

การพัฒนาสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการในการเรียนการสอน

ระดับประถมและมัธยมศึกษา

 

             สื่อมัลติมิเดียที่ผลิตนั้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับช่วงขั้นการศึกษา พร้อมทั้งให้มีความสอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) รายงานดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย มาตรฐานการเรียนรู้ของการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาของแต่ละช่วงชั้น และมีความสอดคล้องกับการศึกษาแบบสเต็มศึกษา (STEM Education) และการจัดการเรียนรฝุ้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและทำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป โดยผลิตสื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานออกมาเพื่อให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow