ฟินแลนด์ ประเทศต้นแบบการศึกษาที่ดีที่สุด

Posted By Plook Teacher | 04 เม.ย. 60
11,387 Views

  Favorite

Shares

0

อะไรทำให้ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์นั้นประสบความสำเร็จ

 


วันนี้เรามาลองทำความรู้จักประเทศฟินแลนด์กันค่ะ ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบทางการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

              ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก จากการประเมินของนานาชาตินักเรียนจากฟินแลนด์ได้คะแนนสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพราะเด็กนักเรียนที่ฟินแลนด์มีความสุขในการเรียน เด็ก ๆ มีช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่กดดัน และเด็ก ๆ อยากที่จะเรียนหนังสือ ครูที่โรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนเปรียบเสมือนผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้ผลักดัน รวมไปถึงครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประเทศฟินแลนด์มีแผนแม่บทของประเทศฟินแลนด์ ประกอบไปด้วย หลักสูตรระดับชาติที่เข้มข้น ครูทุกคนต้องเรียนจบในระดับปริญญาโท และมีครูถึง 3 คนต่อชั้นเรียน

 

 

              เมื่อนักเรียนในโรงเรียนเริ่มมีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียน ครูจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ และหาหนทางในการช่วยเหลือรวมไปถึงการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเรียนทันเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน การเข้าถึงนักเรียนอย่างรวดเร็วทำให้ครูสามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งต่อให้ครูสอนพิเศษเพื่อทำการสอนเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ทุกโรงเรียนในฟินแลนด์จะมีคณะสวัสดิการนักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย คุณครูการศึกษาพิเศษ พยาบาลประจำโรงเรียน นักจิตวิทยา และคุณครูประจำชั้นหรือคณะทำงานเพื่อนักเรียน โดยจะมีการพูดคุยเดือนละ 2 ครั้งเพื่ออภิปรายถึงความก้าวหน้าของนักเรียนในเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

 

              เพราะสิ่งนี้ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก อาชีพครูในฟินแลนด์ไม่ต้องถูกกดดันจากการตั้งเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีการจัดอันดับการศึกษา และไม่ต้องรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และยังได้รับความเคารพและความเชื่อมั่นจากภาครัฐในความรู้ความสามารถความเป็นครู ทำให้ครูมีเวลาในการดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

              เป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ คุณครูลองเอารูปแบบการศึกษาของฟินแลนด์มาปรับใช้กับรูปแบบการสอนของตนเองดูนะคะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 0 Followers
  • Follow