รวมรับตรง 60 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Posted By Plook TCAS | 14 ธ.ค. 59
5,587 Views

  Favorite

การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. รับตรงทั่วไป ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
- โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รอบที่ 1 
รับสมัคร 5 ธ.ค. 59 - 15 ม.ค. 60

- โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
รับสมัคร 7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59

- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT 
รับสมัคร 5 ธ.ค. 59 - 15 ม.ค. 60

- โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รับสมัคร 10 ต.ค. - 15 พ.ย. 59

- โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี 
รับสมัคร 3 ต.ค. - 6 พ.ย. 59

- โครงการเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 
รับสมัคร 1 ส.ค. - 4 ก.ย. 59

- โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 
รับสมัคร 6 ก.พ. - 19 มี.ค. 60

- โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) รอบที่ 2 
รับสมัคร 6 ก.พ. - 19 มี.ค. 60

2. กลุ่มเฉพาะ เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกไว้เท่านั้น
- โครงการค่าย 2B-KMUTT
- โครงการ Active Recruitment
- โครงการ Residential college (มจธ.ราชบุรี)
- โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp
- โครงการรับนักศึกษามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
- โครงการรับตรงสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. รับสมัคร 21 พ.ย. 59 - 4 ม.ค. 60
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (สวทช.)

3. แอดมิชชั่นกลาง
- ระบบกลาง (Admissions) ผ่านการคัดเลือกจาก สอท. รับสมัคร 20 - 27 พ.ค. 60

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook TCAS
  • 2 Followers
  • Follow