Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Tong_Anusorn
Follow
44
บทความ
111K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 44 บทความ Last | Most View
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มช่วยดับกระหาย และมีมากมายหลายชนิด ในครั้งนี้ เราจึงจะขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องดื่ม พร้อมทั้งคำอ่าน และคำแปล เพื่อให้น้อง ๆ นำไปใช้ครับ
Blog | 734 Views
Good – Well ต่างกันอย่างไร
คำว่า good และ well แปลเป็นภาษาไทยว่า ดี เหมือนกัน แต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน ทำให้น้อง ๆ อาจสับสนว่าควรจะใช้คำไหนกันแน่ ดังนั้นเราจึงจะมาดูกันว่า สองคำนี้มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรครับ
Blog | 1K Views
รวมคำศัพท์ลำดับญาติในภาษาอังกฤษ
ในครอบครัวของเรามีญาติ ๆ อยู่หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเราที่มักจะมีครอบครัวขยาย วันนี้เรามาทำความรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับลำดับญาติในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปลกันครับ
Blog | 2K Views
สรุปการเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ
หลายคนมักสับสนกับการเรียงลำดับคำ หรือ word order ในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) หลายตัวมาวางขยายอยู่หน้าคำนาม (noun) น้อง ๆ อาจจะงงว่าคำคุณศัพท์คำไหนควรจะอยู่ก่อน คำไหนควรจะอยู่หลัง เราจึงจะนำกฎมาสรุปง่าย ๆ ให้น้อง ๆ ได้จำไปใช
Blog | 1K Views
สรุปคำศัพท์ชื่อโรคในภาษาอังกฤษ
การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่บางทีเราก็หลีกหนีอาการเจ็บป่วยไปไม่พ้น วันนี้ เราจึงจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นรายชื่อโรคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน และคำแปลเป็นไทยกันครับ
Blog | 966 Views
สรุปการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ
การเปรียบเทียบ (comparison) ในภาษาอังกฤษ คือ การใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) และคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาบอกถึงความแตกต่างของสิ่งของ คน หรือเหตุการณ์ โดยจะแบ่งเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นเท่ากัน (positive degree) ขั้นกว่า (comparative degree) ขั้นสูงสุด (superla
Blog | 1K Views
สรุปการใช้ Reflexive Pronouns
ในภาษาอังกฤษ มีคำสรรพนาม (pronoun) อยู่กลุ่มหนึ่งที่เน้นถึงการกระทำด้วยตนเอง เรียกว่า Reflexive Pronouns ซึ่งจะมีคำว่า self (เอกพจน์) หรือ selves (พหูพจน์) ลงท้าย โดยมีวิธีการผันง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
Blog | 852 Views
สรุปการใช้คำสันธานสำหรับเชื่อมความในภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษ คำสันธานสำหรับเชื่อมความ หรือ Coordinating conjunction ทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความสอดคล้อง ขัดแย้งกัน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
Blog | 1K Views
การใช้ What kind of …? เพื่อถามว่า ประเภทไหน ชนิดไหน แบบไหน
ในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ What kind of ? ถามว่า ประเภทไหน ชนิดไหน หรือแบบไหน ได้ โดยมีรูปแบบประโยคดังต่อไปนี้
Blog | 913 Views
รวมคำศัพท์ที่ใช้แสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้แสดงถึงความรู้สึกที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้กันได้หลายคำ สำหรับบทนี้ เราจึงขอนำเสนอคำศัพท์เหล่านี้ พร้อมคำอ่าน และคำแปลครับ
Blog | 1K Views
สรุปประเภทของ Adjective (คำคุณศัพท์)
คำคุณศัพท์ หรือ Adjective เป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่าง ๆ ตามปกติ เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด ดังต่อไปนี้
Blog | 1K Views
สรุปประเภทของ Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)
Adverb หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ในการขยาย verb (คำกริยา), adjective (คำคุณศัพท์) หรือ adverb (คำกริยาวิเศษณ์) ด้วยกันเอง ส่วนมากแล้ว Adverb จะเกิดจากการนำ Adjective มาเติม ly (แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับ) เช่น careful เป็น Adjective แปลว่า ระมัดระวัง เมื่อนำ
Blog | 1K Views