Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Thananthorn
Follow
10
บทความ
27K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 10 บทความ Last | Most View
การตกอย่างอิสระของวัตถุ
เซอร์ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ได้ค้นพบ กฎของแรงโน้มถ่วง และทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นในยุคต่อ ๆ มา เขานำความรู้ด้านต่าง ๆ มาพิจารณาและไขความลับการตกของวัตถุ โดยสรุปได้ว่า ในสภาพอุดมคติ คือ ไม่มีแรงต้านอากาศ มวลของวัตถุจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเร็วในการตก
Blog | 101 Views
ความดันของของไหล
ความดันของของไหล คือ แรงดันที่ของไหลกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับ และแรงดันนี้เองที่ทำให้เราหูอื้อ เมื่อขึ้นเครื่องบิน ขึ้นลงลิฟต์ หรือดำน้ำลึก ซึ่งเป็นไปตามหลักของอุณหพลศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกส์
Blog | 217 Views
การเกิดพายุหมุนเขตร้อน
ประเทศไทยมักมีลมพายุหรือพายุหมุนเขตร้อนพัดผ่านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและผู้คน ซึ่งการเกิดพายุหมุนเขตร้อนนี้มักก่อตัวมาจากบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิก และพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชัน พายุโซนร้อน หรือพายุไต้ฝุ่นในที่สุด
Blog | 727 Views
การหักเหของแสง
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสมบัติทั่วไป 4 อย่างคือ การเลี้ยวเบน การแทรกสอด การสะท้อน และการหักเห ซึ่งการหักเหของแสงนี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น มิราจ (Mirage) หรือความระยิบระยับของเพชรที่เจียระไนแล้ว
Blog | 274 Views
รู้จักกับเลนส์นูนและเลนส์เว้า
หากพูดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการมองเห็น ก็มักจะมีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญอยู่ภายในด้วย นั่นคือ เลนส์ โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เลนส์เว้าและเลนส์นูน
Blog | 793 Views
ความเร่ง (Acceleration)
ในการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ในวิถีต่าง ๆ เช่น การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม นักเรียนมักจะได้ยินคำคำหนึ่งเสมอ นั่นคือ ความเร่ง
Blog | 784 Views
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสง
ปรากฎการณ์มิราจ (Mirage) หรือภาพลวงตา ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ การมองเห็นวัตถุในน้ำตื้นกว่าความเป็นจริง เหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการหักเหของแสง ซึ่งเราสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้
Blog | 586 Views
การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เราใช้อยู่ในแทบจะทุก ๆ กิจกรรมของแต่ละวัน แต่อุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและหลักการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่น้อยคนจะรู้ ดังนั้น เรามาทำความเข้าใจวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันเถอะ
Blog | 5K Views
แรงดึงดูดระหว่างมวล
วัตถุแต่ละชนิดที่มีมวลล้วนแล้วแต่มีแรงที่ดึงดูดเข้าหากัน เราเรียกแรงนี้ว่า "แรงดึงดูดระหว่างมวล" ส่วนแรงดึงดูดระหว่างมวลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวล
Blog | 1K Views
กฎการอนุรักษ์พลังงาน
พลังงานนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง ไม่สามารถทำให้สูญสลายไปได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปของพลังงานตามกฎอนุรักษ์พลังงานได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้
Blog | 17K Views