Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
214
บทความ
276K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 214 บทความ Last | Most View
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดและเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมา
กฎหมายสำหรับครู | 593 Views
Worlddidac Asia 2017 งานมหกรรมสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
Worlddidac Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย (Worlddidac Asia) เป็นงานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน และการป
ประชาสัมพันธ์ | 299 Views
สือการสอน : ไม้บรรทัดหัดนับเลข
เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์ เรามักจะเริ่มด้วยการอ่าน และเขียน ตัวเลขจำนวนนับ เช่น 0,1,2,3,4,5.... และเริ่มด้วยการอ่าน ตัวเลข ทีละตัวเช่น หนึ่ง , สอง , สาม , สี่ . และการอ่าน ตัวเลข หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน . ดังนั้น เพื่อเป็นการเรียนให้ เข้าใจในครั้งเด
สื่ออื่น ๆ | 2K Views
ศธ. จัดแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ต่อสาธารณชน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมแถลงเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่แผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธา
การศึกษา | 1K Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบางกอกพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 41 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม (โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา)
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 38 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนดรุณสิขาลัย
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 34 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเพลินพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 43 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีชัยพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 44 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนปัญญาประทีป
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 47 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนทอสี
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 54 Views
แนวคิดการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) บทบาทของผู้บริหารและครูในการพัฒนาและเ
บทความด้านการศึกษา | 49 Views