Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
416
บทความ
481K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 416 บทความ Last | Most View
กำหนดการสอบครูผู้ช่วย สพฐ. (รอบทั่วไป) ปี 2561
หนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
ข่าวสอบครู | 341 Views
โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา
#CrafttheFuture ปลูกปัญญา สร้างต้นกล้า งามหัตถกรรมไทย 
Craft for Kids “การส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปหัตถกรรมอยู่ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561
ข่าวการศึกษา | 131 Views
"วันไหว้ครู" โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
หนึ่งกิจกรรมที่มาพร้อมกับวันเปิดเทอมของนักเรียน
บทความด้านการศึกษา | 123 Views
เทคนิคการดึงศักยภาพความสามารถของเด็กนักเรียน
ถ้าพูดถึงการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีองค์ประกอบหลายด้านที่ทำให้ผู้เรียนแสดงถึงศักยภาพของตัวเองทั้งด้านการเรียน กิจกรรม ที่จะต้องเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ความสำคัญกับจินตนาการพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้ จึงจะสามารถดึงศักยภา
บทความด้านการศึกษา | 549 Views
กิจกรรม Home Room ครูแนะแนวเรื่องอะไรบ้าง
จากแนวคิดการจัดกิจกรรมโฮมรูมโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่าการจัด Homeroom นั้นควรเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้เสมือนบ้าน คือ ครูกับนักเรียนมีความสนิทสนมคุนเคยกันเหมือนเป็นสมาชิก ครอบครัวเดียวกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการดูแลเอาใจใสนักเรียน
บทความด้านการศึกษา | 641 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 8 เซฟประหยัดพลังงาน
Energy Battle EP 8. เซฟประหยัดพลังงาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การประหยัดพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน พัดลม โทรทัศน์ เป็นต้น ว่าเราสามารถจะประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้าง (เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
สื่อการสอน | 23 Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 5 พลังงานเรื่องใกล้ตัว
สงสัยจังพลังงาน EP 5. พลังงานเรื่องใกล้ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน ว่าเราจะสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น การหลีกเลี่ยง การใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน การใช
สื่อการสอน | 25 Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล
สงสัยจังพลังงาน EP. 4 ไบโอดีเซล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิต และใช้ประโยชน์ของไบโอดีเซล รวมถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิง
สื่อการสอน | 28 Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 3 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
สงสัยจังพลังงาน EP. 3 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การกำเนิดของถ่านหิน ลักษณะและการนำถ่านหินไปใช้ประโยชน์ รวมถึงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศ และเป็นเทคโนโลยีทีใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบัน (เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึก
สื่อการสอน | 19 Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 2 ชีวมวล
สงสัยจังพลังงาน EP. 2 ชีวมวล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าชีวมวลคืออะไร และเราสามารถใช้ประโยชน์จากชีวมวลได้อย่างไรบ้าง การแปรรูปเศษของเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การนำซังข้าวโพดไปอัดแท่ง แล้วนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไร (เหมา
สื่อการสอน | 18 Views
สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน
สงสัยจังพลังงาน EP. 1 หลอดไฟแบบไหนประหยัดกว่ากัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของหลอดไฟ และหลักการทำงานของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ วิวัฒนาการของหลอดไฟ ความเหมาะสมในการใช้หลอดไฟแต่ละประเภท รวมถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าของหลอดไฟแต่ละประเภท (เหมาะสำหรับชั้นม
สื่อการสอน | 150 Views
สื่อการสอนด้านพลังงาน Energy Battle EP. 9 น้ำมันแต่ละประเภท
Energy Battle EP. 9 น้ำมันแต่ละประเภท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์ในปัจจุบัน เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 95 E20 E85 ส่วนผสมในน้ำมันแต่ละประเภท รวมถึงความเกี่ยวข้องของเกษตรกรกับน้ำมัน ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร (เห
สื่อการสอน | 22 Views