Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
362
บทความ
454K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 362 บทความ Last | Most View
ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2561
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี นพ.ธีระ
ข่าวการศึกษา | 5 Views
คุรุสภาอำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีน
ข่าวการศึกษา | 413 Views
รวมแนวข้อสอบ O-NET ชั้น ป. 6
รวมเอาไว้ให้แล้วข้อสอบ O-NET 5 วิชา คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา เพื่อนำไปติวให้เด็กนักเรียน ในข้อสอบสามารถให้นักเรียนทดลองสอบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET ปี 2553 :http://www.trueplookpanya.com/exami
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
พจนานุกรมคำใหม่ จาก ราชบัณฑิตยสถาน 3 เล่ม
พจนานุกรมภาษาไทยที่ราชบัณฑิตยสถาน มีเนื้อหารวบรวมและให้นิยามคำไทยต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โดยมักเป็นคำตลาด เช่น ศัพท์วัยรุ่นและสแลง ตลอดจนคำที่มีความหมายต่างจากในพจนานุกรมดังกล่าวด้วย
สื่ออื่น ๆ | 449 Views
แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
การที่จะสอนให้เด็กหนึ่งคนสามารถเขียนหนังสือให้สวยและสามารถรวมเป็นประโยคได้ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ขอเพียงแค่คุณครูหมั่นเอาใจใส่ฝึกฝนนักเรียนอยู่สม่ำเสมอ วันนี้เราจึงมีแนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ มาฝากกัน เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ระ
เทคนิคการสอน | 3K Views
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 9 มาตรฐาน
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพ 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาผู้ที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน โดยการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบร
ข่าวการศึกษา | 579 Views
การจัดรายวิชาเพิ่มเติม เตรียมสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน
การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากสิ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น
สื่ออื่น ๆ | 487 Views
รวมคลิป : เพลงสำหรับเด็ก พร้อมท่าเต้น
รวมไว้ให้แล้วเพลงสำหรับเด็ก พร้อมด้วยท่าเต้นประกอบ ช่วยในการฝึกพัฒนาการให้กับเด็ก และช่วยส่งเสริมการจดจำให้เด็กได้ดียิ่งขึ้นจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นมาดูกัน การใช้เพลงประกอบการเรียนนั้น ครูสามารถใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน ดำเนินการสอน การปฏิบัติ ส
สื่ออื่น ๆ | 810 Views
รวมคลิป : กายบริหารยามเช้า สำหรับอนุบาล
รวมไว้ให้แล้วสำหรับเพลงพร้อมท่าประกอบกายบริหารยามเช้า สำหรับให้เด็ก ๆ ได้ออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้เด็กได้เคลื่อนไหว ฝึกความคล่องตัว และความอ่อนตัวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งยังทำให้เด็กรู้จักควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดี คุณครูลองนำ
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สถานี ก.ค.ศ. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และได้ก
ข่าวการศึกษา | 554 Views
ก.ค.ศ. เห็นชอบ(ร่าง)หลักเกณฑ์สอบแข่งขันครูผู้ช่วยแบบใหม่
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ก.ค.ศ. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาหน่วยงานที่จะมาทำหน้าที่จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการ
ข่าวสอบครู | 185 Views
นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62
คำขวัญวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ปีพุทธศักราช 2561 ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ข่าวการศึกษา | 792 Views