Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Blogs > Contents > Knowledge
Plook Teacher
Follow
318
บทความ
421K
VIEWS
0
FOLLOWER
0
FOLLOWING

Contents
All Series
ผลการค้นหา 318 บทความ Last | Most View
หนังสือ : การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย
หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อต้องการให้นักวิชาการด้านการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่ พ่อแม่ และผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคิดในเชิงคณิตศาสตร์แก่บุตรห
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน สพฐ. ปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ ระดับอนุบาล รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว วันที่10 มีน
ข่าวการศึกษา | 487 Views
คู่มือการใช้งาน Logbook เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ สำหรับครู
คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) เป็นเอกสารที่สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำขึ้นสำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สื่ออื่น ๆ | 6K Views
เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560
สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรีย
ข่าวการศึกษา | 343 Views
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา
...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย... พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา ๑๕
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
รวมคลิป : เรียนรู้การออกเสียง Phonices Song A-Z
Phonics Sound A /a/ Phonics Sound B /b/ Phonics Sound C /c/ Phonics sound D /d/ Phonics sound E /e/ 4 4
สื่ออื่น ๆ | 1K Views
ตัวอย่าง การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning
การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ หรือเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุ
บทความด้านการศึกษา | 741 Views
รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก พร้อมเฉลย และคลิปติว
การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท โดยจะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ
บทความด้านการศึกษา | 31 Views
สพฐ. ได้คืนอัตราว่าง ครูผู้ช่วย 19,962 อัตรา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6088 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวการศึกษา | 444 Views
ปิดภาคเรียน นักเรียนหยุด แต่ครูไม่หยุด
ใครหลายคนอาจมีความถามที่ว่าเมื่อนักเรียนปิดภาคการศึกษาแล้วคุณครูต้องมาปฏิบัติหน้าที่ไหม แล้วถ้าได้มาปฏิบัติหน้าที่คุณครูเค้าต้องทำอะไรบ้าง วันนี้เรามาคำตอบมาฝากค่ะ ในแต่ละปีการศึกษาทางราชการกำหนดให้มีการปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาได้พักผ่อนจา
บทความด้านการศึกษา | 3K Views
สสวท.ปรับหลักสูตรคณิต-วิทย์-ภูมิศาสตร์
สสวท. ชี้แจงเรื่อง การปรับหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นจะเริ่มที่ชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 และให้ใช้ครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2563 โดยเนื้อหาจะเน้
ข่าวการศึกษา | 366 Views
ก.ค.ศ. จัดสรรคืนอัตราว่าง ครูผู้ช่วย กว่า 20,000 อัตรา
ผลจากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก
ข่าวสอบครู | 834 Views