Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
10 มี.ค. 60
261 views
Shares
3,402

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย โครงการจัดสรรทุนการศึกษา
261 views | 10 มี.ค. 60
5 คน
09 มี.ค. 60 - 24 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
09

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
สาขาวิชาออกแบบแฟขั่นและเครื่องแต่งกาย
5 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- สมัครผ่านไปรษณีย์ ส่งไปสมัครไปยังรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท ผ่านธนาคารที่ระบุไว้
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 24 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 04 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 เม.ย. 60

Related Content